زبان و ادبیّات فارسی
زبان و ادبیّات فارسی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

« باسمه تعالي »

« نکات املایی و انشایی كتاب هاي فارسی دوره ی راهنمایی »

   موضوع های املایی و انشایی سه پایه :

   براي ایجاد ارتباط عمودی و انسجام بیش تر میان موضوع های آموزش املا و انشای فارسی ، نمودار کلّي سه پایه        

را فرا پیش می نهیم :


نکات املایی فارسی راهنمایی

سال اوّل راهنمایی

سال دوم راهنمایی

سال سوم راهنمایی

- متن املای تقریری+ فعّالیّت های املایی(1)

- ارزش یابی مهارت گوش دادن و نوشتن     و واگذاری تصحیح املا به دانش آموز(3)

- نحوه ی تلفّظ و مطابقت آن با نوشتار(5)

- باز خواندن متن املا(5)

- آموزش صداهای چند شکلی(7)

- محل و تعداد نقطه های حروف (7)

- رعایت نشانه های نگارش با توجّه           به آهنگ(9)

- دقّت و سرعت در نوشتن املا(9)

- تشخیص شکل صحیح حروف                 و درست نویسی(11)

- واژه های هم آوا(11)

- اعتماد بر شکل کلمات در کتاب درسی فارسی (13)

- الف مقصوره (13)

- نشانه های اختصاری و کامل نوشتن        در املا(15)

- توجّه به کلمات دو املایی : جرأت ، جرئت(15)

- نشانه ي تنوین(17)

- توجّه به تغییرات تلفّظی : اجتماع(17)

- آزاد(19)

- دو املایی : قورباغه ، اتو و . . . (21)

- واو معدوله : خواهش ، خواهر (21)

- های بیان حرکت و جمع بستن این کلمات با « گان » (1)

- پرهیز از خطّ تحریری شکسته در املا(1)

- تأثیر خطّ خوانا بر ذهن خواننده(3)

- املای واژه های صواب و ثواب          (املای کلمات هم نویسه) (3)

- املای کلمات حور و هور                (املای کلمات هم نویسه)(5)

- تأکید بر شکل نوشتاری کلمات کتابِ فارسی(5)

- املای کلمه های حیات و حیاط       (املای کلمات هم نویسه) (7)

- تأکید بر خوب گوش دادن و دقّت در تبدیل نشانه های آوایی به نوشتاری (7)

- املای خورد و خُرد (9)

- رعایت املای کلمات عربی                مانند : امیرالمؤمنین(9)

- املای شست و شصت (11)

- املای کلمات مخفّف (11)

- املای غدر و قدر (13)

- تأکید بر تمرکز و دقّت هنگام نوشتنِ املا(13)

- آزاد (15)

- املای مأمور و معمور (17)

- پرورش مهارت خوب گوش دادن (17)

- املای اساس و اثاث (19)

- رعایت تمیزی و پاکیزه نویسی (19)

- املای الم و عَلَم

- دقّت در رسم الخطّ رایج زبان فارسی     مانند : خواهش و صابون

- هنگام نوشتن املا ، به انتخاب قلم و کاغذ مناسب ، فاصله ی چشم با کاغذ، درست نوشتن و شیوه ی صحیحِ قلم به دست گرفتن توجّه شود.(1)

- در نوشتن املا ، به صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه افعال باید توجّه داشته باشیم. مانند : « آن ها رفتن »    به جای « آن ها رفتند ». (3)

- در املای کلمات مرکّب ، نوشتن هر دو شکل (جدانویسی و سر هم نویسی) درست است. مانند :    خوش حال / خوشحال (5)

- پس از تصحیح املا ، در نوشتن شکل صحیح غلط های املایی ، بهتر است آن ها را در جمله به کار ببریم          و از نوشتن واژه ها بیرون از جمله خودداری شود. (7)

- هرگاه واژه هایی به کلماتی هم چون عیسي ...       افزوده شوند شکل املایی این گونه کلمه ها با الف      نوشته می شود مانند : عیسای مسیح(9)

- در نوشتن واژه های عربی مانند انشاء ،املاء ، اجراء و . . . بهتر است همزه ی پایانی حذف شود و به شکل انشا ، املا و اجرا نوشته شود.(11)

- تلفّظ برخی از کلمات پر کاربرد با شکل نوشتاری آن ها متفاوت است. ناگریز باید تصویر املای صحیح این کلمات را به ذهن بسپاریم مانند : بالاخره ، بالعکس ، بالفعل       و بالاجبار. (13)

- برخی از غلط های املایی و شکل درست آن ها را در نمودار زیر می بینیم (17) :

نادرست

درست

نادرست

درست

ازدهام

ازدحام

موجّح

مُوَجّه

وحله

وهله

راجبِ / راجِ به

راجع به

ترجيه

ترجيح

سپاس گذار

سپاس گزار

توجیح

توجیه

- تشخیص شکل املایی درست « کلمات هم آوا » به کمک معنا و کاربرد آن ها در جمله ، امکان پذیر است.

 

به املای صحیح واژه های زیر توجّه کنید (19) :

اَمل : آرزو

عمل : کار

عمارت : آباد کردن

امارت : فرمانروایی

منصوب : گمارده شده

منسوب : نسبت داده شده

مسطور : نوشته شده

مستور : پوشیده شده

سفیر : فرستاده

صفیر : صدا و صوت

« گذار » در کلماتی مانند بنیان گذاری ، قانون گذاری    و قیمت گذاری به معنای قرار دادن ، وضع کردن              و تعیین کردن است. امّا « گزار» در کلماتی مانند نمازگزار، خدمت گزار و سپاس گزار به معنای به جا آوردن و ادا کردن است. هنگام نوشتن املای درست این کلمات باید توجّه داشته باشیم.(21)

 


نکات انشايي فارسی راهنمایی

سال اوّل راهنمایی

سال دوم راهنمایی

سال سوم راهنمایی

- ساده نویسی

- استفاده از آیات ، احادیث ، ضرب المثل   و . . .

- استفاده از جمله های کوتاه ، کلمات آهنگین

- تشبیه ، تشخیص

- نشانه های نگارشی (تعجّب ، پرسش ،  پرانتز ، ویرگول و . . .)

- مترادف ، مراعات نظیر

- تخیّل

- به کارگیری واژه های مصوّب فرهنگستان

- زاویه دید (سوم شخص)

- توصیف

- یادداشت روزانه

- بازگردانی

- نامه نگاری

- خاطره نویسی

- گونه ی گفتاری زبان (شكل محاوره اي)   را در نوشتار به كار نبريم.

- کاربرد تلمیح

- حذف تکرارها

- استفاده از مَثَل و حکایات

- رعایت فاصله یا حاشیه گذاری

- استفاده از تشبیه

- تضمین

- ساده نویسی و کوتاهی جملات

- استفاده از کلمات و نشانه های نگارشی

- استفاده از توصیف

- استفاده از کاغذ و قلم مناسب

- رعایت بند نویسی (پاراگراف بندی)

-کوتاه نویسی

- مطالعه ي خاطرات

- به خاطر سپردن کلمات قصار، حکایات     و اشعار

- مطالعه ی شرح حال بزرگان

- طرح پرسش هایی درباره ی موضوع       در شرح حال نویسی

- دقّت در به کارگیری واژه های مناسب و رعایت منزلت گیرنده

- استفاده از آرایه ها

- استفاده از نام مناسب و کوتاه و زیبا

- استفاده از دیالوگ و مونولوگ

- بندخوانی و صامت خوانی برای اصلاح و ویراست متن

- به کارگیری شیوه ی داستانی در انشا

- بازنویسی متن و افزودن و کاستن به آن(دوباره نویسی)

- شبکه معنایی مرتبط بر زیبایی متن می افزاید.

- متن انشا می تواند نتیجه ي مشاهدات و گردش علمی باشد.

- متن انشا می تواند نقد گفتار- نوشتار و یا رفتار باشد. (خود یا ديگران)

- انشای زیبا آغاز ، انجام زیبا دارد و از انسجام برخوردار است.

- استفاده از اشعار ، حکایات کوتاه ، نکته های       حکمت آمیز

- تمرین خوب خواندن انشا پس از نوشتن آن

- خوبی انشا به بلندی نیست ، پویایی و رسایی و زیبایی مهمّ است.

- استفاده از فضاسازی در انشا

- استفاده از تجربیّات دیگران

- مطالعه گامی به سوی خوب نوشتن انشا

- توجّه به لحن و زبان شخصیّت های نام برده شده درانشا

 

[ شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 16:35 ] [ ولی کیانی پور ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ با هدف تعامل افزون تر با دبیران زبان و ادبیات فارسی و عموم همکاران فرهنگی و علاقه مندان به زبان و ادب فارسی راه اندازی شده است و از مقالات ومطالبی که در راستای اهداف گروه زبان و ابیات فارسی باشد استقبال می شود.